Nederlandse YouTubers en de representatie van genderstereotypes

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek spitst zich toe op hoe YouTube en Nederlandse YouTubers gender representeren. Er is gebruikt gemaakt van studies naar hoe in traditionele media (televisie, tijdschriften, films en dergelijke) genderstereotypes werden uitgedragen om te kunnen analyseren in hoeverre deze stereotypes ook terug te vinden zijn in de hedendaagse digitale media. Om performance van de YouTubers te analyseren is er gebruik gemaakt van studies over performativiteit. Dit theoretisch kader is vertaald naar een analytisch model. Om dit model de operationaliseren is er een visuele analyse toegepast. Voor de juiste analytische strategie is Purposeful Sampling gehanteerd. Voor dit onderzoek zijn twee casussen gebruikt. De twee Nederlandse Youtubers die geanalyseerd zijn, zijn Enzo Knol en Mascha Feoktistova. Dit onderzoek onderzoekt in hoeverre de zelfrepresentaties in de video's van zowel Enzo Knol als Mascha Feoktistova zich verhouden tot de traditionele stereotyperende genderrepresentaties. De combinatie tussen genderstudies en digitale media in deze opzet is uniek en heeft tot nieuwe inzichten geleid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation