Meer uren werken? Een kwalitatief onderzoek gericht op beleidsinterventies die het voor basisschoolleerkrachten werkend in deeltijd aantrekkelijker maken om meer te gaan werken.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-12-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hoofdvraag van dit onderzoek is: welke beleidsinterventies zijn het best passend voor de RVKO om het voor leerkrachten werkend in deeltijd aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken? Uit de resultaten blijkt dat de volgende factoren bij leerkrachten een rol spelen in de keuze om in deeltijd te werken: (1) het hebben van zorgtaken, (2) de behoefte aan vrije tijd, (3) het ervaren van werkdruk, (4) de financiële situatie, en (5) de status van de leerkracht. De beleidsinterventie ‘geen extra niet-onderwijsgebonden uren’ is voor het grootste deel van de leerkrachten niet aantrekkelijk door de praktische onhaalbaarheid. De beleidsinterventie ‘later beginnen’ is met name aantrekkelijk voor leerkrachten met zorgtaken voor (jonge) kinderen. Daarnaast volgen uit de resultaten veel verschillende beleidsinterventies, waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op flexibiliteit. Wat met name duidelijk wordt uit dit onderzoek is dat goede beleidsinterventies contextafhankelijk zijn. Er is geen generieke oplossing die voor iedereen geldt, elke leerkracht heeft zijn eigen context. Wat wel duidelijk wordt uit dit onderzoek is dat het van belang is om meer flexibiliteit in de organisatie te brengen, zodat leerkrachten flexibele opties hebben, om zo meer te kunnen werken zonder dat hun werkprivébalans daarmee verstoord wordt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation