De toekomst van de Veluwe : Natuur en landbouw in evenwicht?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een perfect evenwicht, een soort balans of zelfs maar enige samenhang tussen natuur- en landbouwontwikkeling op de Veluwe lijkt momenteel haast onmogelijk. Toch heeft het Gelderse gebied te maken met beide sectoren en partijen die het beste voor hun passie willen. Het gevolg is een matige natuurkwaliteit en een agrarische sector die niet optimaal kan groeien. Ook op het gebied van beleid lijken de twee sectoren te botsen. Het Europese landbouwbeleid (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) wordt momenteel vernieuwd en ook voor de natuur worden nieuwe adviezen geschreven. Het toekomstbeeld van de natuur en landbouw op de Veluwe is onzeker, maar met dit onderzoek wordt er gezocht naar manieren voor de toekomst waarop natuur en landbouw zich het beste kunnen ontwikkelen op de Veluwe. In het eerste hoofdstuk wordt de voorbereiding van dit onderzoek gedaan. Er wordt uitgelegd dat voor dit onderzoek en dus het zoeken naar een manier om overzicht te krijgen in de situatie op de Veluwe, één logisch theoretisch perspectief gekozen kan worden: de beleidsarrangementenbenadering (hierna ook wel vermeld als BAB). Ook wordt er in dit hoofdstuk de doel- en vraagstelling uiteengezet en onderbouwd. In hoofdstuk 2 wordt de gekozen theoretische aanpak verder beschreven. Met behulp van de 4 onderdelen van de BAB – actoren en coalities, spelregels, hulpmiddelen en discoursen – kan de benodigde informatie over de natuursector - en dus ook over de landbouwsector – verzameld worden. Oftewel, met deze theorie kan het gehele krachtenveld beschreven worden. Hoofdstuk 3 gaat over de gebruikte methoden en werkwijzen van dit onderzoek. Dit onderzoek is een case study en diept dus één casus helemaal uit, om tot een conclusie te kunnen komen. Ook staat er in dit hoofdstuk op welke manier de data verzameld is: door middel van een documentenstudie (het verzamelen, bestuderen en verwerken van informatie gehaald uit de betreffende documenten) en diepte-interviews met zowel natuur- als landbouwpartijen is de benodigde kennis over de Veluwe en het beleid verzameld. In het vierde hoofdstuk wordt de daadwerkelijke analyse gedaan en beschreven. De analyse is verdeeld in de 3 sectoren: algemeen, natuur en landbouw. Per sector wordt de informatie over 3 BAB-onderdelen verdeeld en staat er ook nog bij of de informatie verkregen is door middel van de documentenstudie of met behulp van de interviews. Het vierde BAB-onderdeel – discoursen - wordt als laatste beschreven, omdat daar de opvattingen van natuur en landbouw juist samenkomen. Aan het eind van hoofdstuk 4 worden de bevindingen samengevoegd tot kansen en knelpunten voor de sectoren op de Veluwe, waarna een toekomstbeeld geschetst wordt. In hoofdstuk 5 worden de deelvragen beantwoord, waardoor de bevindingen verwerkt worden tot mogelijke ontwikkelrichtingen: ideeën over op welke manier de situatie – natuur en landbouw - op de Veluwe zich zou kunnen gaan ontwikkelen in de toekomst. Helemaal op het eind staan de aanbevelingen en reflectie over het onderzoek beschreven.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen