Van Beeld tot Verbeelding: Over J.R.R. Tolkiens illustraties en World-building in 'The Hobbit' (1937)

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
J.R.R. Tolkiens illustraties bij de eerste uitgave van The Hobbit (1937) zijn bij veel latere uitgaven achterwege gelaten. Daarmee ontstaan er vragen over het belang van dit beeldmateriaal als onderdeel van het boek. Bestudeerd wordt hoe de illustraties functioneren in het proces van world-building, als visuele elementen die enerzijds onderdeel zijn van een boek en anderzijds van een leesproces waarbij inzichten rondom parateksten en receptietheorie gecombineerd worden. Door het boek te deconstrueren wordt het onderliggende proces van world-building blootgelegd. Daaruit blijkt dat dit proces op verschillende, samenhangende en overlappende manieren plaatsvindt in zowel auteur, beeldmateriaal als lezer. Het cognitieve beeld van het verhaal van The Hobbit en de wereld waarin het zich afspeelt werden gecreëerd door Tolkien. Via het boek kan dit beeld door een lezer opnieuw geconstrueerd worden in de eigen verbeelding. Tolkien gebruikte verschillende tactieken in tekst én beeld waarmee hij van zijn lezers ook world-builders maakt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation