De relatie tussen social media gebruik (werkgerelateerd en privé) en het welbevinden van werknemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-09-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Social media is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving, sterker nog, social media beïnvloeden het dagelijkse leven. Niet alleen is het een sociale applicatie, door de toegenomen populariteit van social media wordt deze nu ook ingezet als tool op de werkvloer, wat mogelijk de grens tussen werk en privé doet vervagen. In dit onderzoek is het effect van social media gebruik (werkgerelateerd en privé) op het welbevinden van werknemers onderzocht. Daarbij is getoetst of work/life conflict optreedt als mediator in deze relatie. Alsmede is nagegaan of de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme en zorgvuldigheid de relatie tussen work/life conflict en welbevinden modereren. Om dit te onderzoeken is er een survey afgenomen onder 198 Nederlandse werknemers, die gemiddeld twintig uur of meer per week werken. De respondenten zijn veelal via social media en persoonlijke connecties benaderd. Het social media gebruik, welbevinden, work/life conflict en de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme en zorgvuldigheid zijn gemeten aan de hand van gevalideerde schalen. Er zijn multiple regressieanalyses uitgevoerd, met daarbij een mediatie analyse voor work/life conflict en een moderatie analyse voor de persoonlijkheidskenmerken. Uit de analyses bleek dat er geen negatieve relatie bestaat tussen social media gebruik (werkgerelateerd en privé) en welbevinden van werknemers. Ook wordt deze relatie niet gemedieerd door work/life conflict. Wel blijkt er een positieve relatie tussen werkgerelateerd social media gebruik en bevlogenheid. De persoonlijkheidskenmerken neuroticisme en zorgvuldigheid blijken geen moderatoren in de relatie tussen work/life conflict en welbevinden. Daarentegen zijn er wel directe effecten van work/life conflict en neuroticisme op welbevinden gevonden. Ondanks dat er geen sprake is van een mediatie door WLC, of een direct verband tussen social media gebruik en emotionele uitputting en ervaren stress, wordt er wel een mogelijke samenhang vermoed tussen deze variabelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren