Klein detail, groot effect. Een onderzoek naar de invloed van concreetheid op een sociaal oordeel.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-03-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit experiment is de invloed van linguïstische concreetheid en concreetheid door – affectieve – details op sociale oordelen onderzocht om erachter te komen waardoor het concreetheidseffect werkt en om te onderzoeken door welke theorie het concreetheidseffect verklaard kan worden. Participanten kregen concrete voor- en abstracte tegenargumenten of concrete tegen- en abstracte voorargumenten aangeboden. De concrete argumenten waren of niet aangevuld, of met gewone details, of met affectieve details. Aan de hand van deze argumenten moesten de participanten oordelen over de geschiktheid van Ellen Jansen als moeder. Vervolgens maakten ze een reproductietaak en onderstreepten daarin welke argumenten de doorslag gaven bij het geven van hun oordeel. De “kale” concrete pro-argumenten met abstracte contra-argumenten zorgden voor een marginaal positiever oordeel dan de concrete contra-argumenten met abstracte pro-argumenten. Bij de condities met gewone details werd er een significant effect gevonden: gedetailleerde concrete pro-argumenten met abstracte contra-argumenten zorgden voor een positiever oordeel dan gedetailleerde concrete contra-argumenten met abstracte pro-argumenten. Tussen de condities met affectieve details werden geen verschillen gevonden. Ook werden concrete argumenten vaker gereproduceerd en gaven de participanten vaker aan dat de concrete argumenten doorslaggevend waren voor hun oordeel dan abstracte argumenten. Een verklaring voor dit resultaat biedt de Availability Heuristic: concrete argumenten zijn makkelijker toegankelijk in het geheugen, worden beter gereproduceerd en hebben meer invloed op het geschiktheidsoordeel dan de abstracte argumenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren