Vaccineren, het beste voor je kind? Een onderzoek naar de criteria die gebruikt worden voor de beoordeling van argumenten voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds minder ouders laten hun kinderen vaccineren. Op internet is uiteenlopende informatie te vinden over dit onderwerp. Om ouders te overtuigen van het belang van (niet) vaccineren, is het gebruik van argumenten noodzakelijk. Voor organisaties die zich bezighouden met vaccinatievoorlichting, is het daarom interessant om inzicht te verkrijgen in welke criteria ouders gebruiken om deze argumenten te beoordelen. Onderzoek hiernaar kan ook een bijdrage leveren aan meer inzicht in wat een centrale verwerking van een voorlichtingstekst inhoudt en of de criteria die ouders gebruiken, die geen achtergrond hebben in de argumentatieleer, overeenkomen met de criteria uit de literatuur. Op basis van een corpusanalyse is een fictieve voorlichtingstekst ontworpen, waarna door middel van interviews is nagegaan waarom ouders bepaalde argumenten sterker vinden dan andere argumenten. Het blijkt dat de criteria die ouders gebruiken in grote mate overeenkomen met de criteria die in de argumentatieleer onderscheiden worden, maar dat deze niet per definitie gebonden zijn aan een bepaald soort argumentatie. Ter afsluiting worden de beperkingen van dit onderzoek beschreven, aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en toegelicht wat de betekenis van dit onderzoek is voor vaccinatievoorlichters.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren