Trots op de dorpsfanfare. Onderzoek naar de relatie tussen lokale binding en de bereidheid tot participatie in burgerinitiatieven in twee verschillende dorpskernen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt er dieper ingegaan op een relatie tussen twee concepten binnen het thema leefbaarheid. De concepten lokale binding en burgerinitiatieven zijn beide individueel al dieper onderzocht, maar de relatie tussen de twee is nog maar beperkt verkend. Welke invloed hebben de twee concepten op elkaar? Welke invloed heeft de omgeving op deze relatie? Verschilt deze relatie per type persoon? Dit zijn een aantal vragen die in dit onderzoek aan bod komen. Om deze relatie nader te kunnen bestuderen is in dit onderzoek gekozen voor een vergelijkende case study van een tweetal dorpen in de regio Limburg, te weten Egchel en Eys. Hierbij is specifiek gekeken naar een burgerinitiatief dat van oudsher sterk verweven is met de lokale cultuur, namelijk muziekverenigingen. In beide dorpen zijn diepte-interviews gehouden met betrokkenen bij de muziekverenigingen, buitenstaanders en experts. Aan de hand van de geanalyseerde resultaten uit deze interviews komt in de conclusie naar voren dat lokale binding en participatie in burgerinitiatieven wel degelijk sterk verbonden zijn, maar door verschillende ontwikkelingen binnen een dorpsgemeenschap op positieve of negatieve wijze gestimuleerd kunnen worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen