(Be)invloed. Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van de media op de politieke agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze thesis is geweest om inzicht te verkrijgen in de invloed van de media op de politieke agenda door het analyseren van de Schriftelijke Kamervragen gericht aan ministerie van Justitie en Veiligheid in relatie tot de kabinetscyclus. Er kan worden gesteld dat er sprake is van invloed vanuit de media op de politieke agenda op het gebied van schriftelijke Kamervragen gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit blijkt uit het gegeven dat in 81,1% van de gevallen in een schriftelijke Kamervraag wordt verwezen naar de media. Er is dus sprake van beïnvloeding, maar de mate van beïnvloeding is volgens de getoetste hypotheses slechts beperkt te verklaren: het type partij heeft geen significant effect en de omvang van de partij heeft geen significant effect. Wel is er een significant effect als het gaat om het soort media en lijkt de periode gedurende de kabinetsformatie een significant effect te hebben t.o.v. de verkiezingsperiode. Deze uitkomsten geven mogelijkheden voor toekomstig onderzoek om nader te kunnen identificeren waar de mate van beïnvloeding op gebaseerd is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen