"Hoe 'Sorry' zeggen, de toon kan zetten"

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2024-01-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bij het beoordelen van sollicitanten spelen diverse elementen een rol in de uiteindelijke beslissing over hun aanstelling. Tijdens sollicitatiegesprekken krijgen kandidaten de gelegenheid om zichzelf te presenteren en hun geschiktheid voor de functie te laten zien. Sollicitatiegesprekken blijken echter niet altijd volledig objectieve beoordelingsprocessen te zijn. Het hebben van een niet-standaard accent kan namelijk een negatieve invloed hebben op de beoordeling van de spreker. Eerder onderzoek suggereert enkele strategieën om accentdiscriminatie te verminderen, maar hierin is nooit onderzocht wat het verschil is tussen Nederlandse Randstedelijke accenten en Nederlandse regionale accenten. Dit onderzoek richtte zich op de invloed van een accent (Stedelijk vs. Randstedelijk) en het gebruik van verontschuldiging op de beoordeling van sprekers in een sollicitatiecontext. De proefpersonen luisterden naar een korte opname van een sollicitant met een Haags (Randstedelijk) of het Nijmeegse (regionaal stedelijk) accent en deze bevatte wel of geen verontschuldiging. Vervolgens werden deze sprekers beoordeeld aan de aan de hand van verschillende stellingen. De bevindingen toonden aan dat het Nijmeegse accent positiever werd beoordeeld dan het Haagse accent op de variabelen begrijpelijkheid, competentie, status en inzetbaarheid. Er werd geen waargenomen effect op dynamiek vastgesteld. Bovendien werd aangetoond dat het Randstedelijk accent niet gunstiger werd beoordeeld dan het regionale accent. De studie illustreerde tevens dat het gebruik van verontschuldigingen geen significant effect had op hoe de spreker werd beoordeeld. Toekomstig onderzoek zou kunnen focussen op accenten die beiden duidelijk worden herkend als regionale accenten en op gelijke wijze worden beoordeeld. Daarnaast is het raadzaam om in vervolgonderzoek het Standaardnederlands als controlevariabele mee te nemen en te verkennen of andere interventies effectief kunnen zijn in het tegengaan van accentdiscriminatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren