Een onderzoek naar de rol van sociale identiteit (in-group versus out-group) wat betreft het gebruik van haat zaaiende teksten op Twitter.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2020-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft betrekking op de rol die de sociale identiteit van een individu speelt in het gebruiken van online hate speech. Door in kaart te brengen hoe gebruikers van verschillende sociale groepen hate speech op sociale media gebruiken wordt er inzicht verkregen in de mechanismen rondom hate speech en hoe mensen van de in-group zich uiten ten opzichte van de eigen groep en ten opzichte van de out-group. Door middel van een corpusanalyse is het gebruik van hate speech op Twitter onderzocht van de in-group versus de out-group. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is ‘In hoeverre wordt er online hate speech ten opzichte van de andere groep gebruikt bij de in-group versus de out-group?’. Dit is onderzocht aan de hand van een specifieke casus waarbij twee groepen tegenover elkaar staan: individuen die werden ingedeeld bij de groep Baudetaanhangers en ‘Anderen’. De resultaten en inzichten verkregen uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden om online hate speech, voor zover mogelijk, tegen te gaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren