‘De waarde van multiculturele manifestaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag : Een verkenning naar  etnisch‐culturele ruimtes in de multiculturele steden Utrecht, Rotterdam en Den Haag en de actoren en motivaties die een rol spelen in het manifesteren van multiculturaliteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-10-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2006 zette de Gemeente Utrecht het programma voor Diversiteit en Integratie op vanuit de doelstelling om ‘Utrechters met elkaar en met de stad te verbinden’. De diversiteit aan mensen in de stad leverde de vraag op hoe etnisch‐culturele diversiteit (refererend aan het multiculturalisme) fysiek meer zichtbaar gemaakt zou kunnen worden in de stad. Deze vraag omvat het externe doel van deze thesis. Om het externe doel te doen realiseren, was er de opdracht om beter te onderzoeken wat voor waarde het manifesteren van etnisch‐culturele diversiteit in het fysieke straatbeeld zou hebben. Het externe doel dat vanuit de gemeente kenbaar gemaakt was, vroeg om een beleidsvoorbereidende, maar ook verkennende inslag. De waarde van het manifesteren van etnisch‐culturele diversiteit is namelijk niet iets wat gemakkelijk gedaan kan worden gemeten, aangezien actoren de waarde zelf toekennen aan manifestaties.   De studie in deze thesis met betrekking het manifesteren van etnisch‐culturele diversiteit is gebaseerd op een aantal casussen in de steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de actoren die betrokken zijn bij het realiseren van deze manifestaties. Op basis van praktijkstudies is er geanalyseerd en worden er uitspraken gedaan. Het interne doel in de thesis is om inzicht te krijgen in hoe, waar en waarom overheid en niet‐overheid actoren in Rotterdam en Den Haag en Utrecht etnisch‐culturele diversiteit laten manifesteren, teneinde het Utrecht zichtbaarheidsbeleid te ondersteunen. De hoofdvraag is uit de doelstelling afgeleid: Hoofdvraag: Op welke manier, waar en waarom wordt etnisch‐culturele diversiteit in Rotterdam, Den Haag en Utrecht zichtbaar gemaakt en hoe kan Utrecht in de toekomst omgaan met manifestaties van diversiteit?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen