Het werven van bloeddonoren door middel van normcommunicatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Volgens Sanquin dreigt er de aankomende jaren een bloedtekort te ontstaan, waardoor werving van bloeddonoren gewenst is. Onderzoeken hebben aangetoond dat het verwerken van een sociale norm in een wervingsboodschap een positief effect kan hebben op (de intentie tot) bloeddonatiegedrag. Er is echter onduidelijkheid over het effect van normcommunicatie op (determinanten van) gedragsintentie. Daarom is de onderzoeksvraag als volgt verwoord: ‘Wat is het effect van normcommunicatie (descriptief vs injunctief) op de attitude, subjectieve norm, zelfeffectiviteit en intentie met betrekking tot bloeddonatie onder niet-donoren?’ In het onderzoek zijn 124 niet-donoren via een survey bevraagd. De resultaten hebben aangetoond dat normcommunicatie geen effect heeft op de attitude ten opzichte van bloeddonatie, subjectieve norm, zelfeffectiviteit en intentie om bloed te doneren. Vervolgonderzoek dient aan te tonen of dit effect van de sociale norm niet bestaat in het domein van bloeddonatie of dat de beperkingen van dit onderzoek de resultaten mogelijk hebben beïnvloed.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren