Grondstrategie van Rijkswaterstaat : Inzet in Gebiedsontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderwerp van deze scriptie is Grondstrategie van Rijkswaterstaat in Gebiedsontwikkeling, waarbij grondstrategie (vastgoedstrategie) van RWS vanuit verschillende posities in Gebiedsontwikkeling onderzocht wordt. Deze scriptie is een examenonderdeel voor het behalen van het diploma Planologie en graad Master of Science aan de faculteit managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De fysieke ruimte waarin RWS opereert zijn vaak gebieden waarin ook andere partijen belangen en invloeden hebben. Hierdoor worden de processen en activiteiten van RWS complexer, waardoor RWS strategisch te werk moet gaan om toch de beleidsdoelstellingen van het Rijk en daarmee eigen ontwikkel, beheer en onderhoud taken uit te voeren. De complexiteit van processen en activiteiten speelt vooral in Gebiedsontwikkelingsprojecten. In de praktijk van Gebiedsontwikkeling verloopt de realisatie van de ruimtelijke plannen van de overheden niet optimaal, deels doordat ook marktpartijen de gronden in (te ontwikkelen) gebieden verwerven, maar ook als gevolg van structurele grondprijsstijgingen en een geringe grondmobiliteit in bepaalde gebieden. Op het rijksniveau is Rijkswaterstaat, tot voor kort samen met Dienst Landelijke Gebied, de grootste grondverwerver. De toenemende ruimtedruk in Nederland zal Gebiedsontwikkeling, of de complexiteit die het kent, in combinatie met de taak die RWS als uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu in ruimtelijke ordening heeft, maakt voor RWS noodzakkelijk om breder en strategischer over zijn grondbeleid te denken en handelen. Daarmee kan RWS mogelijk uitgaven aan grondverwerving verminderen en het denken vanuit het gebied kan een maatschappelijke meerwaarde opleveren. Het doel van dit onderzoek is in beeld brengen van maximaal drie plausibele grondstrategieën voor Rijkswaterstaat, in het licht van verschillende mogelijke posities van Rijkswaterstaat in Gebiedsontwikkeling. De methode van dit onderzoek is een combinatie van desk research, theoretisch onderzoek en interview. Door theoretische modellen te ontwikkelen voor verschillende rollen van RWS in Gebiedsontwikkeling en door het grondbeleid in breedte en diepte te bestuderen, wordt het onderwerp van verschillende kanten belicht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen