Het verschil in effecten tussen UGC en MGC via Instagram op de reserveringsintentie van een Nederlandse hoger opgeleide millennial bij een restaurant

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De onderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre heeft UGC een ander effect dan MGC via Instagram op de intentie van een hoger opgeleide millennial om een restaurantreservering te maken in Nederland’. Uit de resultaten blijkt dat het contenttype niet direct van invloed is op de intentie tot het maken van een restaurantreservering. Echter, het contenttype is wel van invloed op de algemene indruk en aantrekkelijkheid van Instagramberichten en de attitude ten opzichte van Instagramberichten. De algemene indruk, aantrekkelijkheid en attitude blijken hoger te scoren na blootstelling aan MGC dan na blootstelling aan UGC. Uit de diepteinterviews kwam naar voren dat MGC effectiever is om kortetermijndoelstellingen te behalen. UGC blijkt effectiever om langetermijndoelstellingen te behalen, waarbij het bedrijf betrouwbaarheid en geloofwaardigheid wil uitstralen of een mening van de consument nodig heeft
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren