Het Zorg- en Veiligheidshuis: samenwerking in het netwerk. Een kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en de 21 betrokken gemeenten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerksamenwerkingsverband waarin de verbinding tussen zorg en veiligheid centraal staat. Onder eenduidige regie kan worden gekomen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek, om veiligheid in de samenleving te verbeteren. De partijen in het netwerk zijn afhankelijk van elkaar om tot oplossingen te komen voor deze complexe problematiek. De Zorg- en Veiligheidshuizen vallen sinds 1 januari 2013 onder de regie van gemeenten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en de betrokken gemeenten tot op zekere hoogte effectief is. Dit is onderzocht vanuit het netwerkperspectief. Er zijn zes factoren onderscheiden die de effectiviteit van deze samenwerking verklaren. Dit zijn: vertrouwen, doelconsensus, aantal netwerkleden, behoefte aan netwerkcompetenties, betrokkenheid van afzonderlijke partijen in het netwerk en relaties tussen partijen in het netwerk. Gebleken is dat vertrouwen een belangrijke rol speelt en ook de basis vormt voor de andere factoren. Daarnaast heeft het onderzoek gekeken naar de ideale vorm van governance op het netwerk. Dit blijkt een hybride vorm te zijn voor het Zorg- en Veiligheidshuis, waarin de netwerkadministratieve organisatie de overhand heeft.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen