De sobere Inkomsten van prins Filips in Gelre: Een onderzoek naar de verschillen tussen de Blijde Inkomsten in Gelre en de rest van de Nederlanden tijdens de tour van Filips II in 1549.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie worden de Blijde Inkomsten van Gelre vergeleken met die uit de rest van de Nederlanden. Daarbij is met name aandacht besteed aan de politieke aangelegenheden in de Nederlanden en de praktische voorbereidingen van de steden. Het onderzoek heeft als doel het vast stellen van de verschillen tussen de Inkomsten in de Gelderse steden en rest van de Nederlanden. Het komt er op neer dat de Gelderse Blijde Inkomsten op zeer korte termijn voorbereid moesten worden en dat er veel onduidelijkheid bestond over de geplande aankomst van prins Filips. Verder was Gelre pas recentelijk onderdeel van het Habsburgse Rijk en was er nog weinig binding tussen vorst en gewest, waardoor er geen grandioze voorstellingen van Filips werden gemaakt. Deze voorstellingen waren namelijk wel te vinden in de steden in de Zuidelijke Nederlanden en in een aantal steden in de Noordelijke Nederlanden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation