Gelukkig blijven wonen in Venlo-Zuid; onderzoek naar de ontwikkeling van woongenot onder thuiswonende ouderen in Venlo-Zuid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Iedereen wilt gezond oud worden. Hierbij is lang thuis wonen een bekende wens. Deze wens komt overeen met de wens van de overheid, die het zorgsysteem sinds 2015 anders heeft ingericht. Veel taken zijn gedecentraliseerd, en dus van de overheid naar de gemeente gegaan. Dit heeft impact gehad op het leven en wonen van ouderen, maar over de ervaringen van de ouderen is nog maar weinig bekend. In deze thesis wordt daarom onderzocht hoe het woongenot van ouderen zich sinds 2015 heeft ontwikkeld. Uit de resultaten van de interviews met oudere bewoners van Venlo-Zuid blijkt dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over hun woongenot. Vooral hun woning ervaren ze als zeer prettig. Wel hebben ze sinds 2015 veranderingen gezien die van invloed zijn op hun woongenot. Een afname van leefbaarheid en kwetsbaar worden zijn hiervan veelgenoemde redenen. De conclusie is dan ook dat het woongenot in de meeste gevallen is afgenomen sinds 2015. De afname van leefbaarheid was hier de meest genoemde oorzaak van. Door de leefbaarheid in de wijk aan te pakken wordt dus tevens het woongenot van de ouderen verhoogd. Hiervoor hebben de respondenten meerdere mogelijkheden aangegeven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen