De kwaliteit van LEEF. Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van LEEF bij de gemeente Winterswijk en vergelijking met de dienstverlening in de fysieke leefomgeving van andere gemeenten in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-10-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie gaat over de kwaliteit van de dienstverlening van LEEF bij de gemeente Winterswijk. Tevens wordt de dienstverlening van LEEF in dit onderzoek vergeleken met de dienstverlening in de fysieke leefomgeving van andere gemeenten in Nederland. Deze andere gemeenten vormen samen een landelijk gemiddelde waar de kwaliteit van de dienstverlening van LEEF aan getoetst wordt. Het beoordelingskader bestaat uit acht dimensies en is samengesteld uit drie theorieën, namelijk: SERVQUAL, het perceived quality model en de vormen van kwaliteit. Als methoden van dataverzameling worden enquêtes en interviews gebruikt bij de medewerkers van de gemeente Winterswijk. Alle participanten van andere gemeenten ontvangen enquêtes. Op basis van de verkregen data wordt vervolgens per dimensie geëvalueerd wat de kwaliteit van de dienstverlening van LEEF is. Ook wordt LEEF hierbij vergeleken met het gemiddelde van de andere gemeenten. Als laatste worden alle acht dimensies samengenomen om te bepalen wat de kwaliteit van de dienstverlening van LEEF is. Tevens worden aanbevelingen gedaan over hoe de dienstverlening van LEEF verder te bevorderen is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation