Τί παρὰ φύσιν ἐσθίεις τὸ ἔμψυχον; Argumenten tegen vleeseten en hun doelwit in Plutarchus’ De Esu Carnium.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van deze scriptie was om te onderzoeken welke argumenten Plutarchus gebruikt in zijn traktaat De Esu Carnium tegen vleeseten, en op aanhangers van welke antieke filosofische stromingen hij deze richt. Hiervoor is in hoofdstuk 1 een analyse gemaakt van Stoïcijnse, Epicureïsche en Peripatetische ideeën over vleeseten, en van Plutarchus' ideeën over vleeseten in andere werken. Vervolgens zijn de argumenten die Plutarchus in De Esu Carnium gebruikt in hoofdstuk 2 geïdentificeerd. Hierbij is gekeken tegen de ideeën van welke filosofische scholen de argumenten gericht zijn, door vergelijking met de ideeën van deze filosofische scholen zoals besproken in hoofdstuk 1. Hieruit is gebleken dat Plutarchus zijn argumenten in De Esu Carnium grotendeels tegen Stoa-aanhangers richt, al zijn enkele argumenten tegen aanhangers van de andere twee genoemde filosofische scholen gericht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren