Onderzoek naar de invloed van gender op het gebruik van kwalificeerders tijdens het beschrijven van pijn.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Communicatie speelt een belangrijke rol in het optimaliseren van de zorgverlening. Goede communicatie tussen artsen en patiënten draagt bij aan een beter begrip bij artsen, maar ook aan de tevredenheid, therapietrouw en gezondheid bij patiënten. Factoren die een rol spelen bij deze goede communicatie zijn taalgebruik en gender. Eerder onderzoek heeft al veel bewijs gevonden voor verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van taalgebruik. Onderdelen van dit taalgebruik zijn intensiveerders en extensiveerders. Bestaand onderzoek heeft ook aangetoond dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in het gebruik van intensiveerders en extensiveerders, maar nog weinig of gender invloed heeft op het gebruik van intensiveerders en extensiveerders bij het beschrijven van pijn. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is: “In hoeverre heeft gender invloed op het gebruik van intensiveerders en extensiveerders en op het gebruik van de verschillende categorieën intensiveerders en extensiveerders tijdens het beschrijven van pijn?”.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren