Financiele zekerheid in het omgevingsplan - Onderzoek naar de mogelijke invloed van de Omgevingswet op het kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen de huidige juridische kaders is het lastig om organische gebiedsontwikkeling te faciliteren. De onzekerheden bij organische gebiedsontwikkeling zorgen ervoor dat het voor gemeenten haast onmogelijk is om het kostenverhaal op te stellen. De Omgevingswet (komst 2021) zal hier waarschijnlijk op inspelen. Het wordt voor gemeenten mogelijk om gebruik te maken van een eigen rekenmethode, waardoor het wel mogelijk is om het kostenverhaal vorm te geven. Via artikel 7v van de Crisis- en herstelwet kunnen gemeenten nu al, vooruitlopend op de Omgevingswet, hiervan gebruik maken. Uit het onderzoek blijkt dat dit meer financiële zekerheid geeft voor gemeenten. Toch wordt er daarnaast gezocht naar meer zekerheid, waardoor het de vraag is of er nog wel sprake is van organische gebiedsontwikkeling. De betrokken private partijen zullen daar tegenover meer onzekerheid krijgen, vooraf is namelijk niet voor 100% duidelijk waar de verplichte financiële bijdrage aan besteed zal gaan worden. De nieuwe wetgeving kan gezien worden als een formele institutionele verandering. Informele institutionele veranderingen blijken lastiger plaats te vinden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten het lastig vinden om een andere houding aan te nemen. Er wordt gezocht naar meer zekerheid dan wenselijk is bij organische gebiedsontwikkeling, daarnaast is er sprake van padafhankelijkheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen