Veranderbereidheid onder de loep

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-03-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De veranderbereidheid van leidinggevenden is onderzocht door middel van het diagnosemodel van Metselaar, et. al (2018). door de afhankelijke variabele veranderbereidheid van de leidinggevende te koppelen aan de onafhankelijke variabelen willen, moeten en kunnen van de leidinggevende. Mijn verwachting is dat bij alle drie een positieve relatie bestaat en dat leidinggevenden willen veranderen als ze moeten veranderen maar dat ze het niet kunnen. De feitelijke situatie met betrekking tot willen en moeten zal niet veel afwijken van de gewenste en bij kunnen zal er sprake zijn van een broad gap. Teneinde de gap te overbruggen worden aanbevelingen gedaan. Mijn verwachting ten aanzien van de relaties wordt bevestigd. De mate waarin de feitelijke situatie afwijkt van de gewenste situatie overtreft mijn verwachtingen. Bij alle drie is er sprake van een flinke gap. In de aanbevelingen wordt per onafhankelijke variabele een dimensie centraal gesteld waarbij er aandacht is voor zowel de feitelijke als de emotionele component teneinde het gewenste niveau te benaderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen