Invloed van de gemeentelijke sturingsstrategieën op grondverwerving en arrangementen : Onderzoek naar de invloed van gemeentelijke sturingsstrategieën op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen tussen gemeenten en partijen in binnenstedelijke herstructureringsgebieden

dc.contributor.advisorKrabben, E. van der
dc.contributor.advisorMeijerink, S.V.
dc.contributor.authorTitulaer, Peter
dc.date.issued2012-07-05
dc.description.abstractBij gemeenten is volgens Van Bemmel en Mulder (2005) onduidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheden in het herstructureringsproces. Dit komt voornamelijk door de dubbele rol die gemeenten vertolken, namelijk enerzijds als onderhandelende partij en anderzijds als vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang. Volgens Lefcoe (1979, p. 104 in: Groetelaers, 2004, p. 27) en Needham (1995, p. 7 in: Groetelaers, 2004, p. 27) speelt de gemeente een belangrijke rol in locatieontwikkeling bij herstructureringsgebieden. Echter blijkt het voeren van actief grondbeleid op binnenstedelijke herstructureringslocaties een complex proces vanwege de vele actoren en onderlinge afhankelijkheden waar de gemeenten rekening mee moeten houden (Groetelaers, 2004). Bovendien zijn er steeds minder financiële middelen om partijen uit te kopen, waardoor gemeenten in onderhandeling moet treden met de marktpartijen (Groetelaers, 2004). Deze ontwikkeling duidt erop dat de gemeenten een andere aanpak van actief grondbeleid moet voeren. Daar waar het vroeger een monopoliepositie had, moeten gemeenten tegenwoordig deelnemen aan het spel. Gemeenten dienen in interactie te treden met andere actoren. In dit onderzoek wordt daarom de volgende hypothese getoetst: bij binnenstedelijke herstructurering vindt actief grondbeleid niet plaats via een traditionele hiërarchische structuur, maar wordt actief grondbeleid binnen een netwerkbenadering uitgevoerd waarbij naast grondverwerving ook arrangementen worden gesloten met verschillende marktpartijen. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt: welke invloed hebben de gevoerde gemeentelijke sturingsstrategieën tijdens het interactieproces op de totstandkoming van grondverwerving of arrangementen tussen gemeente en partijen in het binnenstedelijke herstructureringsgebied? De nadruk in dit onderzoek ligt op de sturingsstrategieën die de gemeente voert om de actoren te sturen naar de gewenste ontwikkeling. Daarbij zal onderzocht worden welke invloed de sturingsstrategieën tijdens het interactieproces hebben op de totstandkoming van de grondverwerving en arrangementen tussen de gemeente en de andere partijen.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3403
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationLokale en Ruimtelijke planningen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Planologieen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleInvloed van de gemeentelijke sturingsstrategieën op grondverwerving en arrangementen : Onderzoek naar de invloed van gemeentelijke sturingsstrategieën op de totstandkoming van grondverwerving en arrangementen tussen gemeenten en partijen in binnenstedelijke herstructureringsgebiedenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2012 Titulaer.pdf
Size:
2.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format