De Germanen van Jan de Vries Een metahistorisch onderzoek naar de geschiedschrijving van Prof. dr. Jan de Vries (1890-1964)

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
n deze studie is onderzoek gedaan naar de geschiedschrijving van de Leidse prof. dr. Jan de Vries in de periode 1930-1942. Drie werken over de Germaanse geschiedenis zijn daarbij onderzocht. Het narratief van de werken verschilt van elkaar, en dat heeft alles te maken met de tijdscontext waarin ze geschreven zijn. In 1930 stond De Vries kritisch ten opzichte van liberaal-democratisch Nederland. Na de Duitse machtsovername in 1940 verdwijnt die kritiek. De Vries lijkt steeds positiever te staan tegenover het nazisme en de Duitse bezetter. Deze ontwikkeling laat zich lezen in het schrijven van Jan de Vries over de Germaanse geschiedenis. na de machtsovername grijpt De Vries namelijk andere narratieven aan om het Germaanse verleden betekenis te geven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation