Burgerschap gevormd. Over de ontwikkeling van burgerschapsvorming in het Nederlandse onderwijsbestel aan de hand van adviezen van de Onderwijsraad tussen 1919 en 2019.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is de ontwikkeling van burgerschapsvorming in het Nederlandse onderwijsbestel tussen 1919 en 2019 aan de hand van de adviezen van de Onderwijsraad geanalyseerd. Gebruikmakend van de repertoiresmethode is geduid welke burgerschapsopvattingen ten grondslag lagen aan de adviezen van de Onderwijsraad. Als onderzoeksobject representeert de Onderwijsraad het onderwijsveld en het politieke systeem waarin hij zich beweegt. Zo wordt in dit onderzoek een politiek perspectief op de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs geboden. In deze scriptie zijn drie repertoires gemunt die inzicht bieden in de ontwikkeling van burgerschapsopvattingen van de Onderwijsraad. Tegelijkertijd tonen de repertoires de veranderende invulling van de Vrijheid van Onderwijs, de toenemende verweving tussen staat en maatschappij en ontwikkeling van een concrete burgerschapsopdracht vanuit overheidswege. De repertoires ‘soevereiniteit in eigen kring’, ‘school aan zet’ en ‘geregelde ruimte’ vatten de geleidelijke, doch fundamentele verschuivingen in het Nederlandse onderwijsbestel.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation