De invloed van de belevingswaarde op het consumentengedrag. Een onderzoek in middelgrote stadscentra in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen de belevingswaarde van een middelgrote stad in Nederland en diens invloed op het consumentengedrag. Deze thesis is ontwikkeld in samenwerking met DTNP, een adviesbureau voor gemeenten en andere partijen omtrent vastgoed, en stadsplanning. Allereerst is aan de hand van wetenschappelijke literatuur onderzocht waar de belevingswaarde van een stad uit bestaat. Vervolgens zijn er middels een Surveyonderzoek in twaalf middelgrote steden ongeveer 2300 consumenten bevraagd over het consumentengedrag en de waardering van de steden. Hierna is middels het programma AMOS een structuurvergelijkingsmodel opgesteld om de onderlinge relaties weer te geven en de onderlinge samenhang te ontdekken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen