Fonologische patronen in een Quasi-Universele Nonwoord Repetitietaak (Q-U NWRT) bij kinderen met en zonder een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Doel: Deze studie richtte zich op het onderzoeken van de fonologische patronen in de QuasiUniversele Nonwoord Repetitietaak bij Nederlandstalige peuters met en zonder een (vermoeden van) TOS. Daarnaast werd bij peuters met een (vermoeden van) TOS de relatie onderzocht tussen hun prestaties op de QU-NWRT en de scores op de gestandaardiseerde taaltesten die de expressieve woordenschat en receptieve woordenschat meten. Methode: Veertig peuters met een (vermoeden van) TOS en twintig normaal ontwikkelende (NO) peuters namen deel. De reproducties van de nonwoorden werden geanalyseerd op basis van de plaats van articulatie en de Manier van Articulatie. Tevens is een mixed-design analyse uitgevoerd, waarmee een uitgebreide vergelijking en correlatieonderzoek binnen en tussen beide groepen is gemaakt. Resultaten: Beide groepen vertoonden unieke fonologische patronen met zowel gemeenschappelijke als onderscheidende klankvervangingspatronen. Bij peuters met een (vermoeden van) TOS komen klankvervangingen echter vaker voor. Er is geen significante correlatie gevonden tussen de scores van de kinderen met een (vermoeden van) TOS op de Q-U NWRT en hun scores op gestandaardiseerde woordenschattesten. Conclusies: Hoewel er verschillen zijn waargenomen in fonologische patronen is de Q-U NWRT niet geschikt voor fonologische analyses vanwege de ongelijke verdeling van klanken. Daarbij is in de huidige studie, in tegenstelling tot eerdere studies, geen relatie aangetoond tussen de prestaties op de NWRT en de woordenschatontwikkeling van een kind.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren