Onderzoek naar verloopintentie van opleidingsmanagers in het ROC van Amsterdam

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-04-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek is kwalitatief, praktijkgericht en diagnostisch van aard en richt zich op het hogere verloop van opleidingsmanagers binnen het ROC van Amsterdam. In het onderzoek wordt de relatie van psychosociale werkcondities met verloopintentie van opleidingsmanagers onderzocht. Middels semigestructureerde interviews en documentenanalyses zijn dimensies van psychosociale werkcondities met onderliggende topics in kaart gebracht die mogelijk in relatie staan met verloopintentie. Deze dimensies zijn vervolgens aan de hand van de empirie geoperationaliseerd naar indicatoren. De relevante topics gespecifieerd met indicatoren vormen de kern van de voorgestelde aanbevelingen. Uit het onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen psychosociale werkcondities en verloopintentie van opleidingsmanagers bij het ROC van Amsterdam. Van de voorgestelde topics binnen de psychosociale werkcondities werden variëteit, grootte en actiecomplexiteit zowel expliciet als impliciet benoemd als mogelijke oorzaak van verloopintentie. Wel bleek de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele mogelijk gemodereerd te worden door externe en een interne hulpbron(nen).
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen