Hoe kunnen Nederlandse werknemers een plek op het podium bemachtigen in de internationale sportwereld? Een kwalitatief onderzoek naar factoren die verklaren dat werknemers worden aangenomen in de werkorganisatie van internationale sportorganisaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) wil graag door middel van Nederlandse vertegenwoordiging in internationale sportorganisaties, meer invloed uitoefenen. De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Welke factoren verklaren dat werknemers worden aangenomen binnen werkorganisaties van internationale sportorganisaties en op welke wijze kunnen Nederlanders uit de sportwereld hierop inspelen? Uit wetenschappelijke literatuur zijn verschillende factoren die een verklaring bieden voor de bezetting van internationale posities, gedestilleerd. Door middel van een kwalitatief, verklarend en deductief onderzoek is bezien in hoeverre deze van toepassing zijn op internationale sportorganisaties. De resultaten van het onderzoek laten zien dat kenmerken van werknemers doorslaggevend zijn voor de bezetting van posities. De werving en selectie is ook van belang, maar lijkt ondergeschikt aan de kenmerken. De belangrijkste kenmerken van werknemers van internationale sportorganisaties zijn bepaalde kwalificaties, taalvaardigheden en competenties. Niet alle factoren hebben eenzelfde effect op alle organisaties en functies, omdat deze van elkaar verschillen. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote en tussen reguliere en Paralympische organisaties. Wat betreft functies is er een onderscheid tussen sportspecifieke en administratieve vakspecifieke en tussen hogere en lagere functies. Deze verschillende type organisaties en functies hebben uiteenlopende vereisten voor werknemers en andere wervings- en selectieprocessen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation