Vitalisering van de recreatiesector door middel van niet-financiële compensatie; Een onderzoek naar de mogelijkheden van niet financiële compensatie bij het vitaliseren van de recreatiesector op de Noord-Veluwe

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-01-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Momenteel is er op de Noord-Veluwe sprake van een overaanbod (versterkt door een verkeerd aanbod) en worden opstallen niet-recreatief gebruikt (bijvoorbeeld permanente bewoning door arbeidsmigranten). Daarnaast bemoeilijkt de verscheidenheid aan eigendomssituaties de aanpak van de problematiek. Daarop is besloten om te kijken naar ruimtelijke instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van dit probleem. Hierbij is gekozen voor het concept niet-financiële compensatie (meer specifiek de instrumenten stedelijke herverkaveling, verhandelbare ontwikkelrechten en tijdelijk anders bestemmen). Met behulp van een gamesimulatie is getoetst of de instrumenten bruikbaar zijn voor het programma vitale vakantieparken, op welke manier en welke invulling aan de instrumenten gegeven moet worden. Daarnaast is gekeken of (een combinatie van) instrumenten een oplossing biedt voor een bepaald type eigendomssituatie (bijvoorbeeld de VVE of parken met één eigenaar). Gebleken is dat de instrumenten bruikbaar zijn voor gemeenten en in de (grotere) gereedschapskist passen, maar op welke manier en met welke invulling is onduidelijk gebleven. De drie instrumenten die centraal staan in dit onderzoek zijn onvoldoende voor de aanpak van de problematiek zoals is gebleken uit de gamesimulatie. Aanvullende (voornamelijk sociaaleconomische) instrumenten (denk hierbij aan handhaving, BIZ en dergelijke) zijn noodzakelijk. Daarbij is een kwalitatief goed proces minstens zo belangrijk. Een gereedschapskist zonder monteur lost namelijk nooit een probleem op.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen