'Nou ja, ik heb daar wel een mening over'

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2024-01-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staan de opvattingen en visies van geschiedenisdocenten in relatie tot gevoelige thema’s centraal, met als hoofdvraag: hoe spelen de persoonlijke opvattingen en visie op het onderwijs van geschiedenisdocenten een rol in hun pedagogische overwegingen en handelen bij het lesgeven over gevoelige onderwerpen? De hoofdvraag wordt ondersteund door drie deelvragen, te weten: welke visies op de rol van de docent bij het bespreken van gevoelige onderwerpen zijn er? Hoe verschillen de handelingswijzen en overwegingen tussen gevoelige thema’s in het geschiedenisonderwijs? En hoe beïnvloeden de verschillende relaties van docenten hun pedagogische overwegingen en handelen bij het lesgeven over gevoelige onderwerpen? Door een mixed-method benadering met zowel kwantitatieve als kwalitatieve dataverzameling is getracht een beeld te schetsen van de verschillende visies op de omgang met gevoelige thema’s en hoe persoonlijke standpunten daarbij een rol spelen. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat geschiedenisdocenten een groot belang toekennen aan de waardenontwikkeling van hun leerlingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation