Samenhang in journalistieke teksten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat samenhang in journalistieke teksten centraal. Onderzocht is of er een verschil is in de mate waarin connectieven worden gebruikt in teksten op papier en in digitale teksten. Daarnaast is onderzocht of verschillende subgenres invloed hadden op de dichtheid van connectieven in een journalistieke tekst en of de lengte van de tekst een rol speelt. Hiertoe is een corpusbestand van 1522 nieuwsartikelen van het NRC is onderzocht. Uit analyse van deze dataset blijkt dat er inderdaad verschil is in de dichtheid van connectieven in journalistieke lineaire teksten en journalistieke hyperteksten. In de digitale artikelen worden minder connectieven gebruikt dan in de papieren artikelen. Ook bleek dat in achtergrondartikelen meer connectieven werden gebruikt dan in harde nieuwsberichten. Tot slot bleek dat tekstlengte inderdaad van invloed is op het gebruik van connectieven: hoe langer de tekst, hoe meer connec! tieven er gebruikt worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren