'Ze ziet MeToo als een hindernis in haar avondje televisiekijken''

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit onderzoek blijkt dat in internetdiscussies (vaak) gebruik wordt gemaakt van interactionele drogredenen (Schellens, 2013; Lehtonen, 2013; Vochocová, 2017). Interactionele drogredenen verhogen volgens Schellens (2013) de toon van een debat en zetten de verhoudingen tussen gesprekspartners op scherp. Een voorbeeld hiervan is de ad hominem direct. Volgens sommige onderzoekers kan het gebruik hiervan in online discussies onder online pesterijen worden geschaard (Lehtonen, 2013; Vochocová, 2017). Onderzoekers stellen daarnaast dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn van reacties met een ad hominem direct of online pesterijen dan blanke, heteroseksuele mannen (Keats Citron, 2010; Lehtonen, 2013; Vochocová, 2017). Hoewel bekend is dat in online discussies interactionele drogredenen worden gebruikt en verondersteld wordt dat vrouwen hier vaker mee te maken krijgen dan mannen, is er nog geen onderzoek gedaan naar het verschil in benadering van mannen en vrouwen. In dit onderzoek is middels een corpusonderzoek gekeken naar het verschil in de benadering, vergeleken op het punt van interactionele drogredenen, van mannelijke opiniemaker Arthur Umbgrove en vrouwelijke opiniemaker Angela de Jong. Hieruit blijkt dat de vrouwelijke opiniemaker alleen significant meer reacties met drogredenen van de stroman ontvangt dan de mannelijke opiniemaker. Sommige van de resultaten zijn echter minder betrouwbaar gezien het lage aantal waarnemingen. Ook is gekeken naar het totaal aantal drogredenen en interactionele drogredenen. Hieruit blijkt dat de vrouwelijke opiniemaker significant meer reacties met drogredenen en interactionele drogredenen kreeg dan de man. Tot slot is gekeken naar het aantal positieve, negatieve en neutrale reacties op de mannelijke en vrouwelijke opiniemaker. Hierin is geen significant verschil waargenomen. Met dit onderzoek is een eerste stap gemaakt om het gebrek aan kennis en onderzoek op te vullen. In vervolgonderzoek dient echter rekening te worden gehouden met meerdere beperkingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren