De consequentie van coherentie: brug of valkuil? - Hebben ouderen meer baat bij expliciete coherentierelaties in een tekst dan jongeren?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar het effect van expliciete coherentierelaties op het tekstbegrip van jongeren en ouderen bij het lezen van een overheidstekst. Voor de vergelijking van jongeren met ouderen is gekozen, omdat oudere lezers over het algemeen genomen zwakkere lezers zijn dan jongeren. Dit komt doordat ouderen minder frequent lezen, waardoor de leesvaardigheid afneemt. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat zwakke lezers meer baat hebben bij expliciete coherentierelaties. In het huidige onderzoek was dan ook de aanname dat ouderen meer baat zouden hebben bij expliciete coherentierelaties dan jongeren. Tekstbegrip is in dit onderzoek getoetst door middel van een cloze-test. Uit de resultaten blijkt geen bewijs dat ouderen meer baat hebben bij expliciete coherentierelaties dan jongeren. Daarnaast blijken ouderen tegen de verwachting in hoger te scoren op tekstbegrip. Dit lijkt een gevolg van het gegeven dat de oudere mensen uit dit onderzoek vaker lezen en meer voorkennis hadden over de onderwerpen dan jongeren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren