Leidt een dreigingsboodschap en een oplossing in een betekenisvolle milieudocumentaire tot milieuvriendelijker handelen?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-06-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Betekenisvolle milieudocumentaires kunnen van invloed zijn op de emoties, attitude, intentie en het gedrag van kijkers, wat verklaard kan worden door reflectieve gedachten en de ervaring van gemixt affect. Een betekenisvolle documentaire kan gedachten opwekken die gerelateerd zijn aan de media-inhoud, evenals gedachten waarbij de media-inhoud wordt verbonden aan het eigen leven van de kijker. Hiernaast kan een dergelijke documentaire bij de kijker zorgen voor een gelijktijdige ervaring van positieve en negatieve emoties. Verschillende studies tonen aan dat angstboodschappen, ofwel fear appeals, ook ingezet kunnen worden om milieuvriendelijk gedrag te beïnvloeden. Deze twee onderzoeksgebieden zijn echter nog niet eerder gecombineerd, wat betekent dat er nog niets bekend is over de effectiviteit van fear appeals in een betekenisvolle milieudocumentaire. Deze studie onderzoekt daarom of een fear appeal in de betekenisvolle documentaire A Plastic Ocean effectief is voor het beïnvloeden van het aantal reflectieve gedachten, de ervaring van gemixt affect, de attitude en intentie van kijkers ten opzichte van minder plastic gebruik, en of het aantal reflectieve gedachten een mediërende rol spelen in de relatie tussen een fear appeal en de ervaring van gemixt affect, de attitude en intentie. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de bestaande kennis over de effectiviteit van betekenisvol entertainment en biedt tegelijkertijd inzicht in de overtuigende werking van een fear appeal in betekenisvol entertainment dat gericht is op het beïnvloeden van milieuvriendelijk gedrag, waarbij wordt gekeken of reflectieve gedachten het effect kunnen verklaren. Deze studie biedt tevens nieuwe inzichten voor programma-, documentaire- en filmmakers die met behulp van betekenisvol entertainment kijkers willen stimuleren tot milieuvriendelijk gedrag. Dit onderzoek had een 2 x 2 design met een controlegroep. De condities waren (1) fear appeal: dreiging hoog, zelfeffectiviteit hoog, (2) fear appeal: dreiging hoog, zelfeffectiviteit laag, (3) fear appeal: dreiging laag, zelfeffectiviteit hoog, (4) fear appeal: dreiging laag, zelfeffectiviteit laag en (5) controleconditie. Middels een online vragenlijst is voor dit onderzoek een experiment uitgevoerd dat door 309 proefpersonen is ingevuld; zij werden willekeurig toegewezen aan één van de vijf condities. Uit de resultaten blijkt dat blootstelling aan de betekenisvolle documentaire, ongeacht het soort fear appeal, leidde tot een hogere mate van gemixt affect dan geen blootstelling, en dat het aantal positieve reflectieve gedachten en neutrale gedachten het effect van blootstelling aan de betekenisvolle documentaire op de ervaring van gemixt affect medieerden. De verschillende fear appeal condities leidden tot geen verschil in ervaring van gemixt affect, de attitude en intentie, en er waren geen indirecte effecten via reflectieve gedachten. Deze resultaten suggereren dat de betekenisvolle documentaire A Plastic Ocean een overtuigende werking heeft omdat het gemixt affect en reflectieve gedachten oproepen bij de kijker, maar dat fear appeals in de betekenisvolle documentaire A Plastic Ocean de kijker niet overtuigen tot een positievere attitude en hogere intentie om minder plastic te gebruiken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren