De invloed van het loon op het spaargedrag van de lagere klasse binnen de Gemeentespaarbank van Huissen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden er door de hogere klasse verschillende instellingen opgericht om de armoede te bestrijden. Een van deze instellingen is de spaarbank. De leidende gedachte hierachter was dat de spaarzaamheid door de spaarbank toe zou nemen, waardoor de armen uit konden groeien tot goede autonome burgers. Binnen de bestaande literatuur omtrent spaarbanken wordt de lagere klasse beschreven als een homogene groep: een groep die gelijk aan elkaar is door hun lage inkomen. Dit paper richt zich op de diversiteit binnen de lagere klasse en toont aan dat alle uitgelichte beroepssectoren: de productiesector, de agrarische sector en de servicesector op eigen kenmerkende wijze gebruikmaakten van de Gemeentespaarbank van Huissen. Verschillen tussen deze groepen worden verklaard aan de hand van de frequentie en de omvang van het loon. Hieruit wordt gesteld dat het loonsysteem in grote mate bepalend was voor het gebruik van de spaarbank.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation