De belastingdienst in verandering; hoe krijg je iedereen mee?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-05-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Belastmgdienst CAP Gegevens IVG. De afdeling IVG bestaat uit 5 teams en binnen deze miit zijn er ongeveer 110 medewerkers werkzaam. Bmnen unit IVG is geconstateerd dat de gei'mplementeerde veranderingen en de daaruit volgende nieuwe manier van werken niet door de medewerkers warden gevolgd. Vervolgens wordt vanuit het management de processen en activiteiten die voortkomen uit een verandertraject opnieuw geimplementeerd. Het opnieuw implementeren brengt veel tijd en kosten met zich mee. Men is gauw geneigd om er een eigen draai aan te geven en valt gauw terug naar de oude situatie. Het management van umt CAP/IVG wil graag dat de recente verandering stand houdt en de doelen bereikt warden. Hierdoor wil het management van CAP/TVG graag een advies over met welke interventies het management kan zorgen dat de veranderingen dit keer blijft verankeren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen