'Er was niets gebeurd.' Een analyse van de rol en functies van de hoofdpersoon in Peter Terrins Patricia

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-10-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2018 verschijnt Patricia, het achtste boek van de hand van Vlaams schrijver Peter Terrin. Critici zijn lovend maar plaatsen ook veel vraagtekens bij de roman. Het boek bevat een plotwending die op het eerste gezicht niet gemakkelijk te verklaren is. De hoofdrol in het eerste deel van de roman is weggelegd voor eventplanner Astrid. In het tweede deel van de roman lijkt zij ook de hoofdrol te spelen, maar tot haar eigen verbazing wordt ze dan door iedereen aangesproken met de naam ‘Patricia’. Dit roept bij de lezer de vraag op of de hoofdrol in beide delen van de roman wel door een en hetzelfde personage wordt gespeeld. In dit bachelorwerkstuk is met behulp van verschillende theorieën onderzocht of in beide delen van de roman sprake is van dezelfde hoofdpersoon of van verschillende hoofdpersonages. Hiervoor is gebruik gemaakt van de theorieën en modellen van Rimmon-Kenan, Greimas, Bremond, Lotman en Labov en Waletzky. Op basis hiervan is een schematisch overzicht gecreëerd. De analyse geeft weinig indicatie voor de aanwezigheid van twee verschillende hoofdpersonen. Astrid en Patricia lijken op basis van een structuralistische analyse een en dezelfde persoon te zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren