Argumentatie in nalatenschap brochures.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen jaren is gebleken dat er steeds minder geld gedoneerd wordt aan goede doelen (Das et. al., 2008). Voor goede doelen is het dus van belang om mensen te overtuigen van het belang dat er gedoneerd wordt. Dit wordt door goede doelen gedaan door het gebruik van reclamespotjes, folders, nieuwsbrieven, etc. Eén van de manieren waarop het wordt gedaan is door het gebruik van nalatenschapbrochures. Deze brochures richten zich op het overtuigen van de lezer om het goede doel op te nemen in het testament. Deze brochures vallen onder non-profit marketingcommunicatie. Omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan op dit gebied tracht dit onderzoek hier meer inzicht te bieden door een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier verwerken lezers de argumentatie in nalatenschapbrochures van goede doelen? Aan de hand van een tweeledig kwalitatief onderzoek is geprobeerd deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Uit de corpusanalyse is gebleken dat argumentatie op basis van autoriteit het meest voorkomt in nalatenschapbrochures. Ook argumentatie op basis van voor- en nadelen, argumentatie ter voorspelling, argumentatie ter verklaring en argumentatie op basis van analogie komt in de brochures voor. Deze resultaten komen deels overeen met de resultaten van Schellens en De Jong (2000). Uit de diepte-interviews bleek dat men de brochures positief beoordeelden en de argumentatie goed uit de brochures gehaald kon worden. Behalve argumentatie ter verklaring werden alle argumentatietypen als positief beschouwd. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het gebruik en de verwerking van argumentatietypen in nalatenschapbrochures van goede doelen. Er is wel vervolgonderzoek nodig om de resultaten van dit onderzoek te kunnen generaliseren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren