De samenwerking van actoren binnen een netwerk in kader vna de bestrijding tegen radicalisering

dc.contributor.advisorKruijf de, Johan
dc.contributor.authorHassan , Rovan
dc.date.issued2023-08-07
dc.description.abstractSinds 2012 hebben veel Europese landen een toenemend aantal geradicaliseerde burgers gezien die naar Syrië zijn afgereisd. Deze beweging kan onder religieus extremisme worden geschaard. Er is echter ook sprake van andere vormen van radicalisering zoals links- en rechts-extremisme, etnisch nationalisme en politiek extremisme. Dit probleem speelt zich ook af binnen de gemeente Arnhem en zijn verwachten dat links- en rechts-extremisme toe zal nemen. De gemeente wil hier dan ook zo goed mogelijk op voorbereid zijn. Binnen de gemeente Arnhem worden (financiële) middelen ter beschikking gesteld om het radicaliseringsbeleid tot uitvoering te brengen, zodat de gemeente en haar burgers zo veilig mogelijk kunnen opereren. Momenteel werkt de gemeente Arnhem samen met actoren (zoals de politie en jeugdzorg) en maken zij deel uit van een netwerk. Hierin werken verschillende actoren, zowel repressief als preventief, samen aan een gezamenlijk doel, de bestrijding van radicalisering. Op basis van het bovengenoemde is de volgende centrale vraag opgesteld: ‘’Is het netwerk ter bestrijding van radicalisering (anti-overheid en rechtsextremisme) binnen de gemeente Arnhem effectief en hoe kan de mate van effectiviteit worden verklaard?’’ Volgens de theorie hangt de effectiviteit van een netwerk af van het doel van een netwerk en in welke mate dit overeenkomt met de individuele doelen van actoren van het netwerk. Daarnaast wordt effectiviteit van het netwerk ook bepaalt door middelen (geld, capaciteit en kennis), communicatie (formele communicatie en informele communicatie) en onderling vertrouwen. Om het Arnhemse netwerk met betrekking tot anti-overheid en rechtsextremisme te kunnen onderzoeken is gebruikt gemaakt van een casestudy. Alhoewel dit netwerk, op basis van dit onderzoek, als overwegend effectief kan worden beschouwd, blijkt dat er ook enkele factoren zijn die een negatieve invloed kunnen hebben. Uit dit onderzoek is gebleken dat communicatie (balans tussen formeel en informeel), middelen, expertise, coördinatie, stabiliteit en monitoring belangrijke verklarende factoren zijn voor de effectiviteit van een netwerk. Met betrekking tot het gebruik van middelen, expertise, coördinatie en het hebben van een gezonde balans tussen formele en informele communicatie kan worden gesteld dat hier tevredenheid over is. Het repressieve en preventieve aspect binnen het netwerk zou echter meer met elkaar verbonden moeten worden. Een hoge werkdruk bij enkele actoren, met een hoog verloop van vertrekkende collega’s tot gevolg, kan de continuïteit en kennisoverdracht belemmeren. Ook zorgt een tekort aan jeugdbeschermers ervoor dat belangrijke informatie mogelijk over het hoofd wordt gezien. Op deze manier wordt de jeugd, dat mogelijk in een vroeg stadium radicaliseert, niet volledig gemonitord. Daarnaast kan een tekort gespecialiseerde actoren leiden tot een verminderde effectiviteit doordat essentiële informatie niet wordt meegenomen in de beleidsvorming. Op basis hiervan zou de aanvulling van actoren een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan het huidige netwerk.
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/15096
dc.language.isonl
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappen
dc.thesis.specialisationspecialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Bestuurskunde::Besturen van Veiligheid
dc.thesis.studyprogrammestudyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Bestuurskunde
dc.thesis.typeMaster
dc.titleDe samenwerking van actoren binnen een netwerk in kader vna de bestrijding tegen radicalisering
Files