Kale koppen, kisten en knokken. De representatie van skinheads in de Nederlandse populaire media, 1980-1994.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzocht hoe de skinheadsubcultuur werd gerepresenteerd in de Nederlandse populaire media in de periode 1980 - 1994. Dit is gedaan aan de hand van een tweetal populaire tijdschriften: de Nieuwe Revu en de Panorama. Als derde bron is de VPRO-documentaire Donkere wolken boven het paradijs: Babylon valt uit 1982 gebruikt. Er is gekeken naar de representatie op drie verschillende vlakken, kenmerkend voor de skinheads: het uiterlijk, het geweld en de politieke associaties. Tevens is de skinheadcultuur in deze scriptie opgevat als neo-tribe, een concept dat meer fluïditeit suggereert dan het concept 'subcultuur'. Er is gekeken hoe dit concept in de bestudeerde periode toe te passen is op de skinheadcultuur. Aan de hand van het uiterlijk, het geweld en de politieke associaties is gekeken of de representatie van de skinheads in de populaire media in de periode 1980 - 1994 aan verandering onderhevig was.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren