Het effect van ouderwetse Nederlandse spelling en jaartallen van oprichting in merknamen van low-involvement producten op ervaren kwaliteit en betrouwbaarheid bij ouderen en jongeren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De meeste mensen hebben herinneringen over ‘de goede oude tijd’ waar ze met plezier aan terugdenken (Kessous, 2014). Er zijn dan ook bedrijven die op deze gevoelens inhaken om nostalgie op te wekken (Brown, Kozinets & Sherry, 2003). Het doel van dit onderzoek was het vinden van effecten van ouderwetse positioneringen bij merknamen op ervaren betrouwbaarheid en kwaliteit. Hiernaast werden ook de leeftijdseffecten van consumenten op de afhankelijke variabelen. In het experiment werd een ouderwetse positionering bij acht fictieve merken geoperationaliseerd door middel van ouderwetse Nederlandse spelling en jaartallen van oprichting van minimaal één eeuw oud. Gezien de mogelijke invloed van nostalgie bij merken werd er verwacht dat ouderen van 75 jaar en ouder ouderwetse merken positiever ervaren dan jongeren. Om deze reden hebben 71 jongeren en 63 ouderen geparticipeerd aan het onderzoek. De proefpersonen kregen een enquête voorgelegd waarin werd gevraagd om acht verschillende fictieve merken te beoordelen op hun betrouwbaarheid en kwaliteit. Deze acht merken waren modern of ouderwets gespeld en bevatte een jaartal van oprichting of juist niet. De aanwezigheid van jaartal van oprichting had een positief effect op ervaren betrouwbaarheid en kwaliteit voor zowel ouderen als jongeren. Jongeren beoordeelden ouderwets gespelde merknamen als betrouwbaarder dan modern gespelde merknamen. Ouderen beoordeelde alle merkvarianten positiever dan de jongeren. Er was echter weinig verschil tussen de modern en ouderwets gespelde merken qua ervaren betrouwbaarheid en kwaliteit. Jaartallen hadden echter een groter effect onder de ouderen. Samenvattend lijkt het dat jaartallen van oprichting een effect hebben op de beoordeling van een merk, terwijl het soort spelling alleen een effect heeft onder jongeren. Jaartallen bleken een sterker effect op ervaren betrouwbaarheid en kwaliteit ten opzichte van ouderwetse spelling. Mogelijke verklaringen voor deze resultaten hebben betrekking op onder andere de opvallendheid spelling en jaartallen, nostalgie bij merken en merkidentiteit.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren