Parkeren en de campus – Gebruikersperspectieven van werknemers van de Radboud Universiteit en het RadboudUMC in beeld

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de opvattingen zijn van verschillende gebruikers over het parkeerbeleid op campussen. Om deze vraag te beantwoorden is gekeken naar de casus campus Heijendaal. Er is om dit te beantwoorden getoetst op meerdere aspecten; Effectiviteit, Service-Kwaliteit, Esthetische Waarde, Duurzaamheid, Kosten, Veiligheid en Bereikbaarheid. Gedurende het onderzoek hebben 183 respondenten van het Radboud Universitair Medisch Centrum en de Radboud Universiteit een vragenlijst ingevuld en hebben er observaties plaatsgevonden op de relevante parkeerterreinen. Allereerst is het parkeerbeleid van beide instellingen vergeleken. Vervolgens zijn de parkeerterreinen in kaart gebracht voor de lezer en als laatste stap zijn de resultaten van de vragenlijst geanalyseerd aan de hand van IBM SPSS Statistics 27. Uit deze analyse bleek dat er onderling verschillen zijn tussen beide groepen gebruikers op het gebied van Effectiviteit, Service-Kwaliteit, Veiligheid en Bereikbaarheid. Op het aspect Kosten na werden alle aspecten door beide groepen positief ervaren en kreeg het gevoerd beleid een goede waardering.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen