Mobiliteit bezoekers stadscentra: Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van economische status op de wijze waarop bezoekers zich naar middelgrote stadscentra verplaatsen

dc.contributor.advisorWerner, L.
dc.contributor.authorBrink, Thijs, van den
dc.date.issued2021-06-24
dc.description.abstractTegenwoordig heerst er veel bezorgdheid over de vitaliteit van Nederlandse binnensteden. De bereikbaarheid van binnensteden maakt onderdeel uit van deze zorg. Om stadscentra bereikbaar te houden, is inzicht met betrekking tot mobiliteit van groot belang. Mobiliteit is immers nauw verbonden met stedelijke ontwikkeling. In deze studie wordt inzicht vergaard in de mobiliteit rondom middelgrote stadscentra door te onderzoeken in welke mate de keuze voor een bepaald vervoermiddel samenhangt met de inkomensklasse van bezoekers. De onderzoeksvraag die centraal staat luidt als volgt: In hoeverre beïnvloedt de economische status de wijze waarop bezoekers zich naar middelgrote stadscentra verplaatsen? Om de hoofdvraag te beantwoorden is kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van de analyses kan de conclusie worden getrokken dat sprake is van statistische afhankelijkheid tussen economische status en de wijze waarop bezoekers zich naar middelgrote stadscentra verplaatsen. Er is onder andere gebleken dat personen die behoren tot hogere inkomensgroepen relatief eerder geneigd zijn de auto te gebruiken ten opzichte van andere vervoermiddelen om zich naar het centrumgebied te verplaatsen. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat personen uit lagere inkomensgroepen eerder te voet afreizen naar het stadscentrum dan personen uit hogere inkomensklassen.en_US
dc.identifier.urihttps://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14257
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.studyprogrammeBachelor Geografie, Planologie en Milieuen_US
dc.thesis.typeBacheloren_US
dc.titleMobiliteit bezoekers stadscentra: Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van economische status op de wijze waarop bezoekers zich naar middelgrote stadscentra verplaatsenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Bachelorscriptie Thijs van den Brink - Mobiliteit bezoekers middelgrote stadscentra (2).pdf
Size:
1.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format