Het effect van de mate van verbale verankering in logo's op de perceptie van het logo, de organisatie en de fit met kernwaarden.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Naast het dienen als identificatiesymbool en het bijdragen aan een positief merkimago, hebben logo’s nog een derde belangrijke functie: het overbrengen en communiceren van de merkkernwaarden (Olins, 1990; Ind, 1997; Schultz & Hatch, 1997; van Riel & Balmer, 1997; Urde; 2003). Echter blijkt dat men de beoogde kernwaarden van een organisatie nauwelijks herkend in logo’s (van Hooft, Wiskerke & Brink, 2007; Das & van Hooft, 2015). Dit onderzoek onderzocht of de mate van verbale verankering van logo’s invloed heeft op de attitude ten opzichte van het logo, de attitude ten opzichte van de organisatie en de fit met kernwaarden. De merknaam (Aaker, 1991; van Riel & van den Ban, 2001) en de slogan (Kohli, Leuthesser & Suri, 2007) zouden namelijk een rol kunnen spelen in de perceptie van het logo, de organisatie en de fit met kernwaarden. Met behulp van een experiment werden deze variabelen getest in combinatie met drie verschillende maten van verbale verankering van twee logo’s (enkel beeld, beeld + merknaam, beeld + merknaam + slogan). Een versie met de merknaam en slogan in hetzelfde, zwarte lettertype werd toegevoegd als vierde conditie. In totaal namen 139 proefpersonen deel aan dit experiment. Uit de resultaten blijkt dat er, voor beide logo’s, geen significante effecten bestaan tussen de drie maten van verbale verankering en de variabelen. Wel bleek bij één logo de attitude ten opzichte van het logo significant hoger bij de versie met enkel het beeldmerk als bij de versie met de merknaam en slogan in hetzelfde, zwarte lettertype. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen wat voor rol het logo überhaupt kan spelen in het communiceren van kernwaarden, en wat, naast de mate van verbale verankering, eigenschappen zijn die hierin een rol zouden kunnen spelen. Wel bleek dat de attitude ten opzichte van het logo een significante voorspeller was voor de attitude ten opzichte van de organisatie. Dit bevestigt het effect wat logo’s kunnen hebben op de attitude ten opzichte van de organisatie en impliceert weloverwogen beslissingen omtrent het logodesign. Ook bleek dat de fit met kernwaarden een significante voorspeller was voor de attitude ten opzichte van de organisatie. Dit impliceert een goede strategie voor het overbrengen en communiceren van merkkernwaarden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren