Organisatieburgerschap

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-11-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Hogeschool van Amhem en Nijmegen als 'gemeenschap' waarin het voor collega's zijnde 'burgers' gemeengoed is om over de grenzen van afdelingen, bedrijfsonderdelen, opleidingen, kenniscentra en organisaties heen samen te werken. Dergelijke 'organisatieburgers' presteren individueel beter en dragen bij aan het succes van organisaties, klanttevredenheid, de flexibiliteit en het innovatief vermogen. Een belangrijke voorspeller van organisatieburgerschap is identificatie, ook wel verbondenheid. Het doel van dit onderzoek is dan ook het doen van aanbevelingen voor het verbeteren van organisatieburgerschap. Aanbevelingen, welke zijn gebaseerd op een diagnostisch kwantitatief onderzoek onder medewerkers van de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool van Amhem en Nijmegen. Waarbij het verschil tussen de gewenste en feitelijke situatie, met betrekking tot de invloed van tweevoudige (team & organisatie) identificatie op organisatieburgerschap is onderzocht. De resultaten van dit onderzoek geven goed weer hoe het staat met de ervaren mate van burgerschap onder medewerkers van de faculteit GGM en ook de mate van verbondenheid met het eigen team en de HAN als geheel. De onderzoeksresultaten voor verbondenheid met het eigen team wordt ge'fnterpreteerd als voldoende en die voor verbondenheid met de organisatie als matig. De resultaten voor de afzonderiijke dimensies worden ge'fnterpreteerd als voldoende (sportiviteit, altruistisch gedrag en hoffelijkheid) tot redelijk (tonen van deugdzaam en conscientieus gedrag). Verder bevestigd dit onderzoek de relatie tussen identificatie en organisatieburgerschap. Niet, zoals verwacht, een op een voor alle dimensies van organisatieburgerschap en ook niet met een interactief effect voor alle dimensies. Conclusie Diverse elementen van organisatieburgerschap hangen samen met de (tweevoudige) identificatie van team- en organisatie identificatie. De scores hierop varieren van voldoende tot matig. Burgerschap binnen de faculteit GGM kan versterkt warden. Voor altruistisch gedrag is het sturen op identificatie met het team dan de manier, wil men medewerkers conscientieuzer laten werken dan kan dat door de verbondenheid met de HAN als geheel te versterken. Maar wil tenslotte de faculteit GGM 'sportievere' en 'deugdzamere' medewerkers dan is tweevoudige identificatie met het team en de organisatie als geheel de te bewandelen weg. Kortom aandacht voor organisatieburgerschap, de gedifferentieerde invloed daarop van tweevoudige identificatie draagt bij aan het wenkende perspectief van een organisatorische diamant.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen