De invloed van concreetheid en mate van details op de waargenomen geloofwaardigheid van verklaringen en het oordeel van schuld.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-01-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie werd onderzocht in hoeverre de concreetheid en de mate van detaillering invloed op de waargenomen geloofwaardigheid van een verklaring en het oordeel van schuld had. Het onderzoeken van het effect van details op abstracte taal was een aanvulling van bestaand onderzoek. De onderzoeksvraag “Wat is de invloed van de mate van concreetheid en het gebruik van details op de waargenomen geloofwaardigheid van een verklaring en het oordeel van schuld in een verkeersverdachte-context?” werd door een experiment met 156 participanten beantwoord. Hierbij werd een dialoog als stimuli gebruikt. Iedere participant werd tijdens het experiment blootgesteld aan een van de vier versies van de dialoog (“concreet met details”, “concreet zonder details”, “abstract met details” en “abstract zonder details”). Na het lezen moesten de participanten de waargenomen geloofwaardigheid van een verklaring en de waargenomen schuld beoordelen. Er werd voorspeld dat verklaringen, waarin concrete taal wordt gebruikt, als geloofwaardiger beoordeeld worden dan verklaringen waar abstracte taal gebruikt wordt (H1) en dat verklaringen waar gedetailleerde taal wordt gebruikt als geloofwaardiger beoordeeld worden dan verklaringen waar taal zonder detail gebruikt wordt (H2). Verder werd ook aangenomen dat verklaringen met concrete en gedetailleerde taal de waargenomen schuld van de chauffeur verminderen (H3 & H4). Ten slotte werd er een interactie-effect tussen concreetheid en details op de perceptie van waargenomen geloofwaardigheid en waargenomen schuld verwacht (H5). Uit het experiment bleek dat het toevoegen van details zowel bij concrete als ook abstracte teksten een significant, positief effect op de waargenomen geloofwaardigheid en de waargenomen schuld had. In tegenstelling tot gedetailleerdheid had concreetheid geen significant effect op de waargenomen geloofwaardigheid en het oordeel van schuld. Concrete teksten werden niet geloofwaardiger beoordeeld dan abstracte teksten. Bovendien werd de persoon in concrete teksten door de proefpersonen niet minder schuldig beoordeeld dan in abstracte teksten. Ten slotte trad er ook geen interactie-effect tussen concreetheid en details op.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren