Bereikbaarheid van ziekenhuizen : Staat een ziekenhuisrelocatie voor de toekomstige zorg of een zorgelijke toekomst? Een onderzoek naar de gevolgen van relocatie voor de bereikbaarheid van ziekenhuizen in mono- en polycentrische regio’s

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van relocatie van ziekenhuizen op de bereikbaarheid van ziekenhuizen. Deze gevolgen worden bekeken voor zowel de auto als het openbaar vervoer en daarnaast wordt ook het verschil tussen mono- en polycentrische regio’s in beeld gebracht. Het doel is om de gevolgen van volledige relocatie van ziekenhuizen voor de bereikbaarheid in beeld te brengen, door de verschillen in de bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer in zowel mono- als polycentrische regio’s voor en na relocatie te meten, te verklaren en onderling te vergelijken. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door middel van een casestudy waarvoor twee ziekenhuisrelocaties in monocentrische regio’s zijn geselecteerd en eveneens twee ziekenhuisrelocaties in polycentrische regio’s. Het betreft hier: het Isala Ziekenhuis (monocentrische regio Zwolle), het Jeroen Bosch Ziekenhuis (monocentrische regio Den Bosch), het Deventer Ziekenhuis (polycentrische regio Deventer) en het Orbis Medisch Centrum (polycentrische regio Sittard-Geleen). Om het doel van deze thesis te kunnen bereiken moet de volgende hoofdonderzoeksvraag beantwoord worden: wat zijn de gevolgen van volledige relocatie van ziekenhuizen op de bereikbaarheid van ziekenhuizen per auto en openbaar vervoer in mono- en polycentrische regio’s en hoe zijn deze gevolgen te verklaren?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen