Een vergelijking tussen subjectieve metingen voor de verstaanbaarheid van dysartrische spraak.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-08-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Via een web-experiment zijn de volgende drie beoordelingsmethoden vergeleken in de beoordeling van dysartrische spraak, namelijk: de Vrije Antwoord Methode (VAM), Likert Scale en de Visual Analogue Scale (VAS). Bovendien zijn er voor de VAM twee analyses uitgevoerd: een analyse met functiewoorden en een analyse zonder functiewoorden. Uit de resultaten bleek dat er significant effect was van (1) de respondent, (2) de spraakfragmenten en (3) de beoordelingsmethoden op de gegeven score. De twee analyses van de Vrije Antwoord Methode verschilden significant van elkaar. Er kan geconcludeerd worden dat er verschillende factoren zijn die invloed hebben op de beoordeling van dysartrische spraak. Zoals de spraakfragmenten, de respondent en de beoordelingsmethode. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat het erg moeilijk is om een geschikte subjectieve verstaanbaarheidstest te kiezen voor het meten van verstaanbaarheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren